Các trường tham gia Ngày hội | UK University Fair 2019
Các trường tham gia Ngày hội | UK University Fair 2019

Các trường tham dự

Tìm hiểu các trường trung học, đại học nổi tiếng Vương quốc Anh

Dưới đây là danh sách các trường trung học, đại học, tổ chức giáo dục sẽ có mặt tại Ngày hội Định hướng Du học Anh Quốc 2019 tại Hồ Chí Minh vào lúc 14:00 - 18:00, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2019: 

**Nếu bạn ở Hà Nội vui lòng xem tại đây.