Các trường tham gia Ngày hội | UK University Fair 2019
Các trường tham gia Ngày hội | UK University Fair 2019

Các trường tham dự

Tìm hiểu các trường trung học, đại học nổi tiếng Vương quốc Anh

Dưới đây là danh sách các trường trung học, đại học, tổ chức giáo dục sẽ có mặt tại Ngày hội Du học Anh Quốc Mùa Xuân 2019 tại Hồ Chí Minh vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 03 năm 2019: 

**Nếu bạn ở Hà Nội vui lòng xem tại đây.