Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh
Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh

Danh sách trường

Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh

Thời gian: 14:00 - 17:00 Chủ nhật ngày 22/09/2019

Địa điểm: Tầng 2 - Alpha Tower - 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

** Nếu bạn ở Hà Nội, vui lòng xem tại đây.