Các trường góp mặt | UK University Fair 2018
Các trường góp mặt | UK University Fair 2018

Các trường góp mặt

Tìm hiểu thêm về từng học viện tham dự UK University Fair.

Danh sách các trường tham dự Ngày hội Du học Anh Quốc 2018 tại TP. HCM

Dưới đây là danh sách các trường đại học sẽ có mặt tại Ngày hội Du học Anh Quốc vào ngày 05 tháng 10 năm 2018: