Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh
Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh

Danh sách trường

Danh sách trường triễn lãm tại Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh

Thời gian: 14:00 - 18:00 Chủ nhật ngày 22/09/2019

Địa điểm: Grand Suite Tầng 1 - Khách sạn Saigon Prince - 63 Nguyễn Huệ, Quận 1

** Nếu bạn ở Hà Nội, vui lòng xem tại đây.