Các giấy tờ cần thiết
Các giấy tờ cần thiết

Các giấy tờ cần thiết

Ứng tuyển vào các trường Đại học Anh tại Ngày hội Định hướng Du học Anh Quốc 2019

Các giấy tờ ứng tuyển cần thiết

Nếu bạn đang tham gia Ngày hội Định hướng Du học Anh Quốc 2019, hãy sử dụng danh mục dưới đây để đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ của mình.

 • Bản photo hộ chiếu/ visa (nếu có)
 • Bản sao học bạ/ bản điểm
 • Bằng tốt nghiệp
 • Chứng chỉ tiếng Anh - IELTS/TOEFL/PTE/Khác
 • Bài luận cá nhân 
 • Thư giới thiệu
 • Sơ yếu lý lịch

Các văn bản khác

Bậc cao học

 • Bằng tốt nghiệp đại học

PhD/Nghiên cứu sinh

 • Bằng tốt nghiệp thạc sĩ
 • Đề cương nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp thạc sĩ

 • Đề cương nghiên cứu

Quá trình học tập tại Anh trước đó

 • Thư CAS trước đó
 • Xác nhận nhập học
 • Visa (Visa và thẻ sinh trắc học)