Địa điểm tổ chức Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019
Địa điểm tổ chức Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019

Địa điểm tổ chức

Ngày hội Du học Anh Quốc mùa Thu 2019 - Hồ Chí Minh

Thời gian: 14:00 - 17:00 Chủ nhật ngày 22/09/2019 

Địa điểm: Tầng 2 - Alpha Tower - 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Sự kiện được tài trợ 100% chi phí tham dự.

** Nếu bạn ở Hà Nội, vui lòng xem tại đây.