Các trường tham dự SI-UK Mini Fair tại Hà Nội
Các trường tham dự SI-UK Mini Fair tại Hà Nội

Các trường tham dự

Tìm hiểu về các học viện góp mặt tại SI-UK Mini Fair tại Hà Nội.

Danh sách các trường tham dự Ngày hội Du học Anh Quốc 2018 tại Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường đại học sẽ có mặt tại Ngày hội Du học Anh Quốc vào ngày 05 tháng 10 năm 2018: