Các trường tham dự SI-UK Fair tại Hà Nội
Các trường tham dự SI-UK Fair tại Hà Nội

Các trường tham dự

Tìm hiểu các trường trung học, đại học nổi tiếng Vương quốc Anh

Dưới đây là danh sách các trường trung học, đại học, và tổ chức giáo dục sẽ có mặt tại Ngày hội Du học Anh Quốc Mùa Xuân 2019 tại Hà Nội vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 03 năm 2019:

**Nếu bạn ở Hồ Chí Minh vui lòng xem tại đây.