Ngày hội Giáo dục Anh Quốc Mùa Xuân 2019 tại Hà Nội

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học & tổ chức giáo dục Anh Quốc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Gặp gỡ 15+ đại diện các trường Anh Quốc lúc 14h-18h, ngày 13/07/2019

Hilton Hanoi Opera
Phòng Hải Phòng Tầng M

Gặp gỡ 15+ trường đại học Anh Quốc – Tư vấn 1-1 cùng chuyên viên – Giao lưu với Cựu học giả Chevening – Cơ hội việc làm mở rộng toàn cầu

Tin tức Triển lãm

Xem tất cả