Ngày hội Giáo dục Anh Quốc Mùa Xuân 2019 tại Hà Nội

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học & tổ chức giáo dục Anh Quốc tại Hà Nội ngày 16/03/2019.

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học và các tổ chức giáo dục Anh Quốc vào ngày 16/03/2019, lúc 9h - 13h

Lotte Hotel Hanoi

Giao lưu trực tiếp 1-1 với đại diện tuyển sinh từ các trường trung học, đại học và các tổ chức giáo dục tại Ngày hội Du học Anh Quốc Mùa Xuân 2019.

Tin tức Triển lãm

Xem tất cả