Ngày hội Du học Anh Quốc SI-UK tại Hà Nội

Ngày Hội Du Học Anh Quốc 2018:Gặp gỡ 15+ trường Đại học, Trung học, Tổ chức giáo dục hàng đầu Anh Quốc tại Hà Nội ngày 05/10/2018.

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh từ 15+ trường Đại học Anh Quốc vào thứ Sáu 05/10/2018 lúc 17:00 – 20:00

Văn phòng đại diện SI-UK Việt Nam tại Hà Nội

 

Giao lưu trực tiếp với đại diện tuyển sinh các trường Đại học tại Ngày hội Du học Anh Quốc.

Tin tức Ngày hội Du học Anh Quốc 2018

Xem tất cả