SI-UK Mini Fair 2018 | Gặp gỡ hơn 15 trường Đại học danh giá của Anh

Ngày Hội Du Học Anh Quốc 2018:Gặp gỡ 15+ trường Đại học, Trung học, Tổ chức giáo dục hàng đầu Anh Quốc tại TP.Hồ Chí Minh ngày 08/10/2018.

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh từ 15+ trường Đại học Anh Quốc vào thứ Hai 08/10/2018 lúc 16:00 – 20:00

Văn phòng SI-UK Việt Nam TP.HCM
 

Giao lưu trực tiếp với đại diện tuyển sinh các trường Đại học tại Ngày hội Du học Anh Quốc.

Tin tức Ngày hội Du học Anh Quốc 2018

Xem tất cả