SI-UK Fair 2019 | Gặp gỡ hơn 20 trường đại học danh giá của Anh

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học & tổ chức giáo dục Anh Quốc tại TP.HCM ngày 17/03/2019.

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học và các tổ chức giáo dục Anh Quốc vào ngày 17/03/2019, lúc 14h - 18h

Lotte Legend Hotel Saigon

Giao lưu trực tiếp 1-1 với đại diện tuyển sinh từ các trường trung học, đại học và các tổ chức giáo dục tại Ngày hội Du học Anh Quốc Mùa Xuân 2019.

Tin tức Triển lãm

Xem tất cả