SI-UK Fair 2019 | Gặp gỡ hơn 15 trường đại học danh giá của Anh

Gặp gỡ 15+ trường trung học, đại học & tổ chức giáo dục Anh Quốc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Gặp gỡ 15+ đại diện các trường Anh Quốc lúc 14h-18h, ngày 14/07/2019

Saigon Prince Hotel
Grand Suite Lầu 1

Gặp gỡ 15+ trường đại học Anh Quốc – Tư vấn 1-1 cùng chuyên viên – Giao lưu với Cựu học giả Chevening – Cơ hội việc làm mở rộng toàn cầu

Tin tức Triển lãm

Xem tất cả